ایا ایموجیس ستاسو د بازارموندنې مخابراتو کې ښه دی؟ ؟

زه پوهیږم چې ما کارولی؟ په سرلیک کې ، مګر زما واقعیا معنی وه؟. په شخصي توګه ، زه د ایموجیس (د احساساتو ګرافیکي نمایندګۍ) په کارولو نه پلورم. د سوداګرۍ مخابراتو په ساحه کې ، زه د لنډ متن لیکلو او کوس کولو تر مینځ په کوم ځای کې ایموژیز ګورم. په شخصي توګه ، زه د ریښتیني طنزي فیسبوک تبصرې په پای کې د دوی کارولو سره مینه لرم ، یوازې د دې لپاره چې سړی خبر کړم زه نه غواړم دوی زما په مخ کې ګونج کړي. ؟ څه دي