د ناري لپاره نوی څښاک - د غرني اوس؟

د کار په لاره د راډیو اوریدل زما لپاره یو آرامه وخت دی. د ترافیک په پام کې نیولو پرته ، زه یو خوښ کیمپ یم. د ترافیک کمښت؟ ستونزه نلري ... زما DJs ما ما ته اړوي او د ورځې له پیل سره سم…. تر پرون پورې…. زه نشم کولی د دې په اړه فکر وکړم. زه د یو هلک په اړه په راډیو کې یو ښه اعلان اورم چې څوک د کافي خوند نه خوښوي. بدیل - د غره اوبد. دغره شبنم؟ دغره شبنم!