د ټولنیز اعلاناتو لګښت وړاندوینه

د ټولنیزو رسنیو اعلاناتو عاید به په 11 کې 2017 ملیارد ډالرو ته وده وکړي. یوازې فیسبوک تمه لري چې په 1 کې د خپل ګرځنده اعلاناتو عاید څخه نږدې 2013 ملیارد ډالرو ته ورسوي. د ټولنیزو رسنیو صنعت صنعت ډیری مشران په ټولنیزو رسنیو کې د پاملرنې ورکولو نظر باندې ټوکې کوي . د اشخاصو لپاره دا ویل اسانه دي چې دمخه اپلکیونکي وو او د پام وړ تعقیب وده کولو توان لري. دا ورته وضعیت ندی چې سوداګري یې ځانته ګ .ي