په پلور او بازار موندنه کې د روان پوهنې اصول

دلته زما د ملګرو او همکارانو یوه ډله شتون درلود چې پدې وروستیو کې یې د دې په اړه چې د ادارې صنعت کې څه غلط دي د نظریاتو لپاره یوځای شوي. د ډیری برخې لپاره ، دا هغه ادارې دي چې ښه اجرا کوي اکثرا ډیر مبارزه کوي او لږ فیس اخلي. هغه ادارې چې ښه پلور کوي ډیر چارج کوي او لږ مبارزه کوي. دا یو غلیظ فکر دی ، زه پوهیږم ، مګر دا ډیر او ډیر ځله وګورئ. د سیلزفورډ کاناډا څخه دا انفرافیک د پلور او بازارموندنې روانې باندې روانيږي