د ډیزاینر ترمینالوژي: فونټونه ، فایلونه ، مخففات او د ترتیب ترتیب

عام اصطلاحات د ګرافیک او ډیزاینرانو لخوا د ویب او چاپ لپاره ډیزاین شوي.