له شخصي کولو څخه د لوړ تعریف احساساتي استخباراتو ته

د لوړ احساساتي استخباراتو (EQ) سره خلک ښه خوښ شوي ، قوي فعالیت ښیې او عموما ډیر بریالي کیږي. دوی زورور دي او ښه ټولنیز مهارتونه لري: دوی د نورو احساساتو پوهاوی ښیې او دا پوهاوی په خپلو خبرو او عمل کې څرګندوي. دوی کولی شي د پراخه خلکو سره مشترکه ځمکه ومومي او اړیکې تغذیه کړي چې یوازې د ملګرتیا او د یوځای کیدو وړتیا څخه بهر وي. دوی دا په پام کې نیولو او تحلیل کولو سره ترلاسه کوي