شاید تاسو پدې کې ښه نه یاست

هر ځل یوځل چې تاسو د یو چا لخوا برکت وي څوک چې ستاسو د وینا وروسته د مننې لپاره وخت نیسي. زه د خلکو سره ټوکه کوم چې ما ته ووایاست چې ناسته څومره عالي وه د دوی پوهیدو سره چې زه هیڅکله په بیلیو کې ښه نه یم. دا تل چکچکیږي ، مګر د هغې ترشا یوه کیسه ده. زه واقعیا نڅا ته مینه لرم. زما مور ما د ماشومتوب ډیری وختونو لپاره د نل او جاز درسونه اخیستل. نیکمرغه ،