د ادارو لخوا د یرغمل نیولو مخه ونیسئ

زما د ادارې مالکیت د سوداګرۍ د ترسره کیدو په اړه سترګې پرانیستې دي ... او دا ښکلی ندی. زه نه غواړم دا پوسټ د ادارې وهلو پوسټ وي ځکه چې زه د ډیری ادارو سره خواخوږي او هغه ستونزمن پریکړې چې دوی یې لري. کله چې ما لومړی پیل وکړ ، زه ایډیالوسټ وم چې زه نه غواړم هغه اداره شم - یوه له هغه ادارو څخه چې مراجعین یې نیولې او ګرځیدلي ، هره ورځ یې د پلورلو لپاره اړ ایستل شوي ، بیټ شوي او تیر شوي ،