په کور پا ؟ه کې اعلانونه؟

انګیرنه حقیقت دی. زه تل پدې باور یم چې تر یوې اندازې پورې دا ریښتیا دي. د کارمند لید د هغه شرکت حقیقت دی چې د کوم شرکت یا مالک لپاره یې د دوی لپاره کار کوي. د بازار انګیرنه دا ده چې سټاک څنګه غبرګون ښیې. ستاسو د پیرودونکي انګیرنه دا ده چې ستاسو شرکت څومره بریالی دی. د بلاګ د بریا انګیرنه دا ده چې دا څومره ښه ده. لکه څنګه چې زه د جال شاوخوا ګورم ، یو شمیر شتون لري چې نه یې کوي