ولې یو جذباتي اړیکه به د دې رخصتۍ فصل پلور بریالیتوب کې کلیدي وي

د یو کال راهیسې ، پرچون پلورونکي په پلور باندې د وبا ناروغۍ اغیزې سره مخ دي او داسې ښکاري چې بازار په 2021 کې د رخصتۍ یو بل ننګونکي فصل سره مخ وي. په معتبر ډول په ذخیره کې. د خوندیتوب پروتوکول پیرودونکو ته د پلورنځي لیدنو څخه مخنیوي ته دوام ورکوي. او د کار کمښت هټۍ له پامه غورځوي کله چې د مصرف کونکو خدمت کولو خبره راځي څوک