CX په پرتله UX: د پیرودونکي او کارونکي ترمینځ توپیر

CX / UX - یوازې یو لیک توپیر لري؟ ښه ، له یو څخه ډیر لیکل ، مګر د پیرودونکي تجربې او کارونکي تجربې کار تر مینځ ډیر ورته والي شتون لري. یا د تمرکز سره مسلکي کسان د تحقیق په کولو سره د خلکو په اړه زده کړې لپاره کار کوي! د پیرودونکي تجربې او د کاروونکي تجربې سره ورته ورته د پیرودونکي او د کاروونکي تجربې اهداف او پروسه ډیری وختونه ورته وي. دواړه لري: یو احساس چې سوداګرۍ یوازې د پلور او پیرودلو په اړه ندي ، مګر د اړتیاو پوره کول او د ارزښت چمتو کولو په اړه دي