د مارکم ارزښت: د A / B ازموینې لپاره بدیل

نو موږ تل غواړو پوه شو چې مارکوم (د بازارموندنې اړیکې) څنګه ترسره کوي ، دواړه د وسایط په توګه او د یو انفرادي کمپاین لپاره. د مارکوم په ارزونه کې دا د عادي A / B ازموینې ګمارل عام دي. دا یو تخنیک دی چیرې چې په تصادفي ډول نمونه اخیستل د کمپاین درملنې لپاره دوه حجرې آبادوي. یوه حجره ازموینه ترلاسه کوي او بل حجره به یې نه کوي. بیا د ځواب شرح یا خالص عاید د دوه حجرو ترمینځ پرتله کیږي. که چیرې د ازموینې حجره د کنټرول حجره غوره کړي