خپرونکي اجازه ورکوي چې اډیټک خپلې ګټې ووژني

ویب د تل لپاره موجود ترټولو متحرک او اختراع مین دی. نو کله چې دا ډیجیټل اعلاناتو ته راځي ، نو خلاقیت باید محدود نه وي. یو خپرونکی باید په تیوري کې د دې وړتیا ولري چې خپل د رسنیو کټ له نورو خپرونکو څخه توپیر وکړي ترڅو مستقیم پلور وګټي او خپلو ملګرو ته یې بې موازي اغیزې او فعالیت وړاندې کړي. مګر دوی نه کوي - ځکه چې دوی د هغه څه په اړه تمرکز کړی چې د اعلان تخنیک یې ویلي چې خپرونکي باید وکړي ، او نه هغه شیان چې دوی یې کوي