ایا ستاسو اداره د لوی معلوماتو کارولو لپاره چمتو ده؟

لوی معلومات د بازار موندنې ډیری ارګانونو لپاره د واقعیت څخه ډیر هیله لري. د لوی معلوماتو سټراټیژیک ارزښت باندې پراخه اجماع د مغزاتو او بولټ تخنیکي مسلو ته لاره هواروي چې د ډیټا اکوسیستم رامینځته کړي او په شخصي اړیکو کې ژوند ته کرپټ ډیټا چلول بصیرت راوړي. تاسو کولی شئ د اوو کلیدي ساحو په اوږدو کې د یوې ادارې وړتیاو تحلیل کولو سره د لوی معلوماتو ګټه اخیستنې لپاره د سازمان چمتووالي ارزونه وکړئ: ستراتیژیک لرلید د مهم معلوماتو په توګه د لوی معلوماتو منل دي