د XML لنډیزونه

ایکس ایم ایل

XML د دې لپاره لنډیز دی د ایکس پرینسي مارک اپ ژبه.

د مارک اپ ژبه په داسې شکل کې ډیټا کوډ کولو لپاره کارول کیږي چې دواړه د انسان لوستلو وړ او د ماشین لوستلو وړ وي.