د SMB لنډیزونه

SMB

د SMB لنډیز دی کوچني او متوسطه سوداګرۍ.

کوچنۍ او منځنۍ کچې سوداګرۍ د یوې ځانګړې اندازې سازمانونه دي، یا د کارمندانو شمیر یا کلني عاید. که د کارمندانو شمیر سره اندازه شي، کوچني کاروبارونه هغه دي چې له 100 څخه لږ کارمندان لري او د منځنۍ کچې تصدۍ هغه سازمانونه دي چې له 100 څخه تر 999 پورې کارمندان لري. که چیرې په بدیل ډول د کلني عوایدو له مخې اندازه شي، دا هغه سازمانونه دي چې د 50 ملیون ډالرو څخه کم کلني عاید او منځنۍ اندازه لري یا هغه سازمانونه چې د 50 ملیون ډالرو څخه ډیر مګر د 1 ملیارد ډالرو څخه کم دي. لنډیز SME د متحده ایالاتو څخه بهر کارول کیږي.