د PII لنډیزونه

PII

PII د دې لپاره لنډیز دی په شخصي توګه د پېژندلو وړ معلومات.

د پیژندلو وړ کس پورې اړوند هر ډول معلومات. شرکتونه کولی شي دا معلومات د یو فرد پیژندلو، تماس نیولو، یا موندلو لپاره وکاروي، یا په شرایطو کې د یو فرد پیژندلو لپاره. د PII ذخیره اکثرا په یوه اداره کې امنیت ، قانوني یا د موافقت اړتیاوې اضافه کوي ځکه چې دا د ډیټا لیکونو او همدارنګه د هیکرانو هدف لپاره د اندیښنې نقطه ده.