د LMS لنډیزونه

د احصای

LMS د دې لپاره لنډیز دی د زده کړې مدیریت سیسټم.

د زده کړې مدیریت سیسټم د ادارې، اسنادو، ازموینې، تعقیب، راپور ورکولو، اتومات کولو، او د تعلیمي کورسونو، روزنې پروګرامونو، تصدیقونو، او پراختیایي پروګرامونو لپاره یو غوښتنلیک دی. د بریښنایی زده کړې پلیټ فارم یا غوښتنلیک په توګه هم پیژندل شوی.