د ISBN لنډیزونه

ای اېس بي

ISBN د دې لپاره لنډیز دی د نړیوال معیاري کتاب شمیره.

ISBN د نړیوال معیاري کتاب شمیره ده. ISBNs د 10 کال د ډسمبر تر پایه پورې 2006 عددي اوږدوالی درلود، مګر د 1 جنوري 2007 راهیسې دوی اوس تل په 13 عددونو مشتمل دي. ISBNs د یو ځانګړي ریاضيکي فورمول په کارولو سره محاسبه کیږي او د شمیرې اعتبار کولو لپاره د چک شمیره پکې شامله ده.

سرچینه: ISBN نړیوال