د HTTP لنډیزونه

HTTP

HTTP د دې لپاره لنډیز دی د هایپر متن ټرانسپورټ پروتوکول.

د توزیع شوي، همکار، هایپرمیډیا معلوماتو سیسټمونو لپاره د غوښتنلیک پروتوکول.