د DPI لنډیزونه

DPI

د DPI لنډیز دی ټوټه په انچ.

ریزولوشن ، لکه څنګه چې اندازه کیږي څومره پکسل په انچ کې په انچ کې انجینر شوي یا په یوه توکي چاپ شوي.