د DBoR لنډیزونه

DBoR

DBoR د دې لپاره لنډیز دی د ریکارډ ډیټابیس.

په سیسټمونو کې ستاسو د اړیکو ډیټا سرچینه چې خورا تازه معلومات لري. ډیری وختونه د حقیقت سرچینې په توګه پیژندل کیږي.