د COB لنډیزونه

څه شی؟

COB د دې لپاره لنډیز دی د سوداګرۍ بندول.

لکه څنګه چې ... "موږ اړتیا لرو د COB لخوا زموږ د می کوټې پوره کړو." ډیری وختونه د EOD سره د تبادلې وړ کارول کیږي (د ورځې پای). په تاریخي توګه، COB/EOD د ماسپښین 5:00 معنی لري.