د CCPA لنډیزونه

سي سي پي اي

CCPA د دې لپاره لنډیز دی د کالیفورنیا د مصرف کونکي محرمیت قانون.

A state statute intended to enhance privacy rights and consumer protection for residents of California, United States. Read this article on Why CCPA should matter to businesses د زیاتو معلوماتو لپاره.